Digitala dialogmöten: Hur främjar vi ett konkurrenskraftigt och hållbart jordbruk med hjälp av stöden i CAP?

2023-10-27 13:00 - 15:00

  • Plats: Digitalt
  • Arrangör: Jordbruksverket och Landsbygdsnätverket
  • Målgrupp: Medlemmar i LRF
  • Sista anmälningsdatum: 2023-09-04

Jordbruksverket och Landsbygdsnätverket (där LRF är medlem) bjuder in till digitala dialogmöten den 25 september 2023 kl. 10.00-12.00 och den 27 oktober kl. 13.00-15.00.

Vi söker dig som är företagare under 40 år som vill bidra med nytänkande och förenklingsförslag kring hur EU-stöden i den gemensamma jordbrukspolitiken (CAP) bäst kan bidra till konkurrenskraftigt och hållbart jordbruk, trädgård och rennäring.

Vill du vara med?
Du bör känna till EU-stöden och gärna ha erfarenhet av att söka dem. Vi söker en grupp personer som representerar en bredd av branscher, verkar i olika delar i landet och som har olika storlek och inriktning på sitt företag. Vi kommer också att väga in kön, erfarenhet och ålder när vi väljer ut deltagare till dialoggruppen.

Anmäl dig idag!
Anmäl ditt intresse till Julia Löf, julia.lof@jordbruksverket.se, eller Anna Hedberg, anna.hedberg@jordbruksverket.se.
Beskriv kortfattat vilken erfarenhet du har av stöden, vilken bransch och driftsinriktning du verkar inom, var i landet du är verksam samt din ålder och kön samt eventuell medlemsorganisation.
Intresseanmälan stänger den 4 september.

Vill du läsa mer? Titta in på Landsbygdsnätverket (klicka här)

Landsbygdsnätverket är det nationella nätverket för den gemensamma jordbrukspolitiken. Vi finns för att många ska bidra till att nå målen med jordbrukspolitiken och havs- fiskeri- och vattenbruksprogrammet. Även landsbygdsutveckling genom Leader ingår i jordbrukspolitiken och är en del av nätverket. Vi är en plattform för att utveckla kunskaper och arbetssätt i landsbygdsutveckling. Landsbygdsnatverket.se