Vattnet och skogen - En vattendag vid Musån

2023-09-29 10:00 - 14:30

  • Plats: Sågverket vid Grälebo, Mossebo. 8 km från Tranemo på väg 27 mot Gislaved. Sväng in mot Mossebo k:a och kör 500 m.
  • Arrangör: Ätrans vattenråd i samverkan med Södra, Skogsstyrelsen, LRF Falköping kommungrupp, Länsstyrelsen Västra Götaland och Tranemo kommun
  • Målgrupp: Både medlemmar och icke-medlemmar
  • Sista anmälningsdatum: 2023-09-22

Framtidens vatten- och skogslandskap! Hur hänger det ihop med resten av vattensystemet? Vad finns i skogens vattendrag och våtmarker? Vad kan vi förbättra? Hur kan vi samarbeta mer?

Kom gärna i god tid eftersom bussen avgår kl. 10.00. Kaffe från kl. 09.30.

Program
09.30 Kaffe

10.00 Bussfärd till förmiddagens stationer som handlar om:
Skogsbruk vid vatten - Markskoning, hänsyn, blå målklassning i gröna skogsbruksplaner.
Biotopvård i vattendrag - Visning hur det praktiskt går till väga och vilka effekterna blir.
Elfiske och håvning – Vad finns i vattendraget? Visning fisk och småkryp.

12.00 Bussfärd tillbaka och lunch som vi bjuder på.
I samband med lunchen: Invigning av kalkdoseraren i Musån.

13.00 Eftermiddagens stationer som handlar om:
Återvätning av våtmarker – Hur går man till väga och vilka är effekterna?
Kalkning – Hur kalkningen går till, omfattning och betydelsen av den.
Samarbete och åtgärdsprogram – Vad innebär Åtgärdsprogram för vatten och hur kan vi samarbeta mer inom avrinningsområden?

14.30 Avslut

14.35 Möjlighet för alla som vill att titta på ett återvätningsprojekt (cirka 1 timme).


Toavagn och stolar finns där vi äter lunch och vid eftermiddagen. Det går även ta med stol till förmiddagen för den som önskar.

Anmälan senast 22 september till Peter Nolbrant, biodivers@icloud.com, 076-811 46 07. Obs! Begränsat antal deltagare!

Ange eventuella allergier med mera. Anmälan är bindande eftersom det ingår kostnadsfri lunch. Avanmälan behövs senast två dagar före mötet.

Ätrans vattenråd i samverkan med Södra, Skogsstyrelsen, LRF Falköping kommungrupp, Länsstyrelsen Västra Götaland och Tranemo kommun. Som en del av MUSA (Metodutveckling för avrinningsområdesbaserad samverkan).