Fältvandring genom projektet "Gåsförvaltning"

2023-09-26 17:00 - 20:00

  • Plats: Fyrö gård 1, 641 62 Valla
  • Arrangör: LRF Södermanland, Jägareförbundet Södermanland, Studiefrämjandet
  • Målgrupp: Medlemmar i LRF
  • Sista anmälningsdatum: 2023-09-24

Vi välkomnar er till fältvandring genom projektet "Gåsförvaltning"

Svenska Jägareförbundet tillsammans med LRF bjuder in jägare och lantbrukare för en fältvandring med fokus på betesskador orsakat av gäss på lantbruksgrödor.

Under 2023 driver Svenska Jägareförbundet projektet ”Gåsförvaltning” i pilotlänen Södermanland och Örebro. Projektet handlar om att ta fram en effektiv och etisk utbildning i gåsjakt och att öka intresset för gåsförvaltning. 
Fältvandringen ger deltagarna en möjlighet att utöka sin kunskap och förståelse för skadeproblematiken som uppstår när gäss betar på grödorna. Det ger även ett bra tillfälle att ställa frågor till sakkunniga inom området och till berörd lantbrukare.

Representerade organisationer:
Svenska Jägareförbundet, Södermanland
Lantbrukarnas riksförbund, Södermanland
Länsstyrelsen, Södermanland

Kvällens agenda: 
17.00 – 17.30 Kaffe och macka, samt information av projektet.
17.30 Avfärd ut i fält.
Ute i fält kommer deltagarna få ta del av kunskap om betesskador, skrämselmetoder och förebyggande åtgärder. Vilka grödor som är mest utsatta och när/var på året de största skadorna sker. Vi kommer även klargöra skillnaden mellan ordinarie jakt och skyddsjakt på gäss, hur jakt kan utgöra ett verktyg i i förvaltningen av gäss, samt även berätta om vad som gäller vid skadevärdering och ersättning för skador på gröda orsakade av gäss.

Transport sker med egen bil. Vi uppmanar till samåkning för att underlätta framkomligheten.

Fältvandringen är kostnadsfri men kräver anmälan. Sista anmälningsdag 24 september. Anmälan hittar du på studiefrämjandet Södermanlands hemsida (klicka här)

Vägbeskrivning med Google maps