Workshop: Hur kan lövskog skötas för ökad lönsamhet och värde?

2023-10-03 10:00 - 15:00

  • Plats: Naturbruksgymnasiet Kalmar/Trekanten
  • Arrangör: Lövsuccé 2.0 i landskap och företag
  • Målgrupp: Både medlemmar och icke-medlemmar

Intresserad av lövskog? Om ja, så har du nu möjlighet att delta på workshopar för att öka kunskapen om hur lövskog kan skötas och förädlas för ökad lönsamhet och ökade värden.

Mycket talar för att det finns ett stort behov av fler lövskogar och en fortsatt ökad lövinblandning i blandbestånd och kantzoner. Inte minst för att stärka skogens förmåga att stå emot klimatförändringarna med intensivare torka, bränder, insektsangrepp och rotröta. En varierad skog med mer lövträd har potential att stärka många olika värden och bidra till både biologisk mångfald och en bättre ekonomi. För en lyckad satsning på löv är förutsättningen att skogsföretagare kan se lönsamhet och affärsmöjligheter.

Tema: Ekonomi/skötsel/klimat

Anmäl dig och läs mer här

Drop-in och kaffe från kl. 09.30.
Vi bjuder på lättare lunch.
Begränsat antal platser, så först till kvarn gäller.

Kontakt för frågor:
David Ekbäck, projektledare Lövsuccé 2.0, 073-943 96 66, david.ekback@outlook.com
www.lrf.se/lovsucce