Skogsträff i skog och vilt i balans

2023-09-22 13:00 - 17:00

  • Plats: Samling på gården hos Jens Bendelin, Väte Magnuse 812, Klintehamn
  • Arrangör: Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen, Jägarförbundet, Mellanskog och LRF
  • Målgrupp: Både medlemmar och icke-medlemmar
  • Sista anmälningsdatum: 2023-09-20

Bakgrund och syfte                
Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen, Jägareförbundet, Mellanskog och LRF hälsar markägare och jägare med intresse för skog och vilt varmt välkomna till skogsträff. Deltagande organisationer/myndigheter kommer att berätta hur de jobbar med viltförvaltning och vilka möjligheter som finns för att begränsa skador av klövvilt genom aktiva åtgärder. Under dagen kommer även klimatförändringarnas inverkan på skog och vilt att belysas.

Syftet med dagen är att dra lärdom av varandras goda exempel på hur man lyckas med planteringar och sköter ungskogar genom viltanpassad röjning.

Program
• Skogsstyrelsen. gör en redovisning av uppföljningen av R (Rådjursbetesinventering) som pågått i tre år och visar hur utfallet blivit och tankar kring en eventuell fortsättning. Skogsstyrelsen kommer även att belysa klimatförändringarnas inverkan på skog och vikten av att lyckas med återväxterna för att få i gång produktion så fort som möjligt.

• Jägareförbundet. Förvaltningstänk och hur klimatförändringarnas påverkar rådjuren. 

• LRF. Betydelsen av strategier för långsiktig hållbar produktion i areella näringar.

Deltagandet är kostnadsfritt, men vi vill gärna ha in din anmälan senast 20 september.

Det bjuds på kaffe. Medtag kläder efter väder.
Meddela eventuella allergier. 

Anmälan till ingvar.hansson@skogsstyrelsen.se eller telefon 0498-25 85 18.

Välkomna!
Hälsar Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen, Jägarförbundet, Mellanskog och LRF