Solel 2.0

2023-09-26 14:30 - 19:00

  • Plats: Möckelsnäs Kulturcentrum, 1 mil norr om Älmhult
  • Arrangör: LRF Älmhult kommungrupp
  • Målgrupp: Medlemmar i LRF
  • Sista anmälningsdatum: 2023-09-22

Installationer med solceller ökar för hus, industrier, laddning av bilar och inom jordbruket. En markant ökning av markbaserade anläggningar likaså. Nya rön  görs; solcellerna blir effektivare, prestandan ökar och prisutvecklingen är lägre än inflationen. SolEl blir för var dag mer och mer aktuellt i ett vida perspektiv.  Samtidigt ökar riskerna; bränderna blir fler på grund av felaktiga installationer.

På seminariet SolEl 2.0 ligger fokus på de senaste rönen, handläggning av markbaserade solcellsparker, finansiering och försäkring. Hur lantbrukets impediment mark kan bli lönsam och samverka med växt- och djurriket. Men också hur att förhindra riskerna för brand.

Pris: Gratis

Anmälan: Senast den 22 september via hemsidan, www.mockelsnas.com/solel

Program
14.30 KAFFE OCH SMÖRGÅS
15.30 VÄLKOMNA 
KRONOBERG ÄR DELAKTIGA
SOLELTEKNIK, LÖNSAMHET, UPPHANDLING 
MARKBASERADE SOLCELLSPARKER 
LÄNSSTYRELSERNAS ROLL
RÄDDNINGSTJÄNSTEN HAR ERFARENHET
FINANSIERING – FÖRSÄKRING – FÖREBYGGA SKADOR
LRF ÄR MED I OMSTÄLLNINGEN
VARFÖR AVGIFTER VID SOLELANSLUTNINGAR TILL NÄTET?
FRÅGESTUND
19.00 AVSLUT

Fler detaljer i programmet nedan.