Vattenveckan för utveckling och innovation

2023-10-20 08:30 - 12:15

  • Plats: Krinova Incubaor & Science Park, Kristianstad
  • Arrangör: Krinova Incubator & Science Park, LRF Skåne och Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad
  • Målgrupp: Både medlemmar och icke-medlemmar
  • Sista anmälningsdatum: 2023-09-13

Vatten, både som resurs och som naturfenomen, är en av vår tids ödesfrågor. Hur ska vi få vattnet att räcka, få det att fördelas, få det att bli rättvist? Genom att plocka ner denna globala fråga lokalt, hoppas vi göra frågan konkret. Genom att samla företag, organisationer och myndigheter, hoppas vi att synergier uppstår som ger eko lokalt, nationellt och i förlängningen globalt.

I oktober kommer därför Krinova Incubator & Science Park, LRF Skåne och Länsförsäkringar Göinge-Kristian­stad bjuda in till Vattenveckan. Veckan inleds med en inspirationsdag den 20 oktober och därefter en vecka för företag och organisationer, som har vattenfrågan på sin agenda, att gratis boka konferenslokal hos Krinova. Boka genom att mejla konferens@krinova.se och märk anmälan med ”Vattenveckan”.

Under veckan kommer fotoutställningen “Erosion” finnas att se i Krinovas lokaler. Bakom utställningen står dokumentärfotograf Kristoffer Granath, vars bok med samma namn nominerades till Publiceringspriset 2022.

Program
En ung röst om klimatet, framtiden och samhället
Fridays for Futures, Andreas Magnusson

Utveckling, innovation och framtid
Malmberg Fridays for Futures, Andreas Magnusson

Interaktionen mellan vatten, människa och miljö
RISE, Andreas Nicolaidis

Paneldebatt leds av moderator Frida Jonsson
Frida Jonson, journalist och omvärldsbevakare med fokus på livsmedelssystemet, jordbruk och ny teknik kopplat till hållbarhet och framtiden. Deltagarna presenteras längre fram, håll utkik!

Dagen avslutas med gemensam lunch.

Anmälan senast den 13 oktober, klicka här för att komma till anmälan

Välkomna!