Temadag Dränering och dikesunderhåll

2023-09-28 10:00 - 14:30

  • Plats: Haxäng och Ångsta
  • Arrangör: Greppa Näringen
  • Målgrupp: Både medlemmar och icke-medlemmar
  • Sista anmälningsdatum: 2023-09-25

I sommar har vi haft stora variationer i markfukt, med både torka och vattenmättade fält. En god jordhälsa och välfungerande dränering är en viktig grund för att hantera båda delarna. Men hur gör man i praktiken?

Kostnad: Träffen bekostas med EU-medel för kompetensutveckling, men du betalar själv för din lunch. Räkna med kring 150 kr/person.

Anmälan: Anmäl dig senast kl. 10.00 den 25 september till Hanna Appelros

Medverkande: Ann-Sofie Collin, sakkunnig miljö LRF Nord, Jon Wessling, sakkunnig på vattenfrågor och dränering på Hushållningssällskapet Nyköping. Hanna Appelros, Länsstyrelsen Jämtlands län

Vi möts på gårdsplanen på Haxäng mjölkgård. Simon Sundell tar oss till några av gårdens fält där dräneringen behöver åtgärdas och vi diskuterar hur man lämpligen gör, plats för plats. Ann-Sofi Collin och Hanna Appelros medverkar på plats, understödda av Jon Wessling. Efter en lunch i Ångsta på Nöjesbruket går Jon Wessling igenom juridik, miljö- och praktiska aspekter kring underhåll och svarar på frågor.

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverket, LRF, länsstyrelserna och flera olika rådgivningsorganisationer i Sverige.