Riskhantering i lantbruket

2023-10-17 18:30 - 20:45

  • Plats: Sparbanken Lidköping
  • Arrangör: LRF, Agroväst Gröna Möten med flera
  • Målgrupp: Både medlemmar och icke-medlemmar
  • Sista anmälningsdatum: 2023-10-15

Hantera och åtgärda för framtiden
Förutsättningarna för att driva lantbruk ser väldigt olika ut i olika delar av Sverige. Förutsättningarna skiljer sig också åt beroende på vilken typ av lantbruk som bedrivs. Riskerna för sårbarhet är därför många. Det har blivit ännu viktigare att kunna hantera alla de olika typer av risker; ekonomiska, sociala och psykologiska, som detta osäkra läge innebär med torka under flera månader men också mycket nederbörd i form av skyfall.

Evenemanget är kostnadsfritt och vänder sig till dig som är lantbruksföretagare, livsmedelsproducent, rådgivare eller entreprenör.

Seminariet är ett samarrangemang mellan LRF, Sparbanken Lidköping, Vara lagerhus och Agroväst Gröna Möten. Vid frågor kontakta madeleine.vendel@agrovast.se.

Viktigt att du anmäler dig senast 15 oktober via www.gronamoten.se. Du kan även anmäla dig till mariaboklund59@gmail.com.

Program
18.30 Kaffe, smörgås och välkommen
Madeleine Vendel, Agroväst Gröna Möten, och Josefina Guttman, LRF, hälsar välkomna.

19.00 Sparbanken Lidköping
Bankens syn på riskhantering.

19.45 Vara lagerhus
Olle Ryegård ger oss inblick i den aktuella spannmålsmarknaden i Sverige och världen. Därefter tittar vi på hur man kan riskminimera med olika typer av spannmålskontrakt. Hur fungerar dessa på Vara lagerhus?

20.30 Sammanfattning

20.45 Avslut

Varmt välkommen!