Ett dygn med kommungruppsarbetet i fokus

2023-10-18 10:00 - 2023-10-19 14:00

  • Plats: Green Hotell, Ovabacksgattu 17, 793 70 Tällberg, Dalarna
  • Arrangör: LRF Dalarna, LRF Gävleborg och LRF Mälardalen
  • Målgrupp: Förtroendevalda i LRF
  • Sista anmälningsdatum: 2023-10-02

Till förtroendevalda i kommungrupperna, LRF Ungdomen och regionstyrelseledamöterna i LRF Dalarna, LRF Gävleborg och LRF Mälardalen. Två personer från varje kommungrupp eller styrelse är välkomna.

LRFs påverkansarbete sker på fler olika plan och där är kommungruppsarbetet en mycket viktig del. Vår styrka finns i att vi blir kraftfulla när vi arbetar tillsammans. Vi vill under ett dygn samlas för att fylla på med kunskap och inspiration där vårt fokus är på kommungruppsarbetet. Vi kommer att gästas av experter samt ta del av exempel från kollegor som vi kan lära av.

Det kommer finnas tid för att diskutera och fundera över hur vi tillsammans, på bästa sätt mobiliserar för att hjälpas åt att utveckla vårt påverkansarbete för bästa möjliga medlemsnytta. När vi åker hem ska vi alla ha med oss verktyg att arbeta vidare med samt vara påfyllda med ny energi efter ett inspirerande dygn tillsammans.

Här kan du veckan innan konferensen hämta stödmaterial, inspiration med mera: www.lrf.se/kommungruppstraff

Program
Onsdag 18 oktober
10.00-11.00 Anmälan och registrering. Kaffe och smörgås.
11.00-11.10 Välkomna!
11.10-11.30 Presentation av oss i rummet
11.30-11.40 Praktisk information
11.40-12.10 Fokus på kommunal verksamhet, vår påverkansmöjlighet och kommungruppens viktiga roll, Hur når vi framgång med vårt budskap.
12.10 Lunch
13.10-14.20 Fokus på goda exempel på påverkansarbete, kommunikation med fokus på påverkansarbete och sociala medier.
14.20-15.00 Fika och mingel
15.00-15.40 Palle Borgström, ordförande riksförbundsstyrelsen
15.40 Fokus på samhällsplanering - översiktsplaner, väg, järnväg, vatten, livsmedelsstrategin, offentlig upphandling.
17.10 Avslut för dagen. Utrymme för incheckning, mingel, besöka hotellets spa med pool, bastu.
19.00 Middag och underhållning

Torsdag 19 oktober
08.15-08.30 Reflektioner från gårdagen
08.30 Fokus på beredskap
09.15-09.45 Fika och mingel
09.45-10.30 Kompetensförsörjning
10.30-11.30 Temahörn och diskussionsutrymme
11.30 Summering
12.00 Avslutning
12.15 Lunch

Med reservation för eventuella förändringar i programmet.

Praktisk information
Kommungruppsordförande, eller av er utsedd ledamot ansvarar för att kommungruppen representeras av max två personer som vill driva och inspirera ert arbete i kommungruppen, samt att anmälan inkommer i tid. När ni diskuterar vilka från er kommungrupp som ska delta, se styrkan i att anmäla olika kön och åldrar.

Arvode på 1500 kronor/person, plus reseersättning utgår. Samåk så långt det praktiskt möjligt går.

Lista på anmälda kommer att kommuniceras på www.lrf.se/kommungruppstraff

Anmälan senast den 2 oktober
Anmälan ska inkomma på två personer samt en på reservlista senast måndag den 2 oktober genom att mejla till medlemsservice@lrf.se eller ringa 010-184 40 00 (tonval 1).

I anmälan behöver följande framgå:
• Namn på båda, samt en person till reservlistan - e-postadress, telefonnummer och kommungrupp.
• Namn på kompis att eventuellt dela rum med. Sannolikt kommer rum att behöva delas beroende på antal anmälda. Finns det skäl till enkelrum så nämn det vid anmälan så tar vi hänsyn till det.
• Eventuell matintolerans eller specialkost.
• Om deltagaren inte kan delta under hela programmet.

Varmt välkomna!
LRF Dalarna, LRF Gävleborg och LRF Mälardalen