Fältdemo med jordbearbetning och sådd

2023-09-28 11:00 - 14:00

  • Plats: Parkering vid Aspegrens ladugård i Årset
  • Arrangör: Landsbrobygden LRF
  • Målgrupp: Både medlemmar och icke-medlemmar

Vi bjuder in till fältdemodag med olika sorter av bearbetning inför höstsådd. Tanken är även att vi ska göra ett mindre försök med sådd av två vanligt förekommande såmaskiner på marknaden. Till våren 2024 kommer vi att ha fältvandring på samma ställe för att se skillnaderna mellan de olika metoderna.

Vi bjuder på hamburgare.

Välkomna!
Hälsar HK Scan, Hushållningssällskapet Jönköping, Landsbrobyggdens LRF-avdelning och Lantmännen

Aktiviteten är ett samarrangemang med Studieförbundet Vuxenskolan.