Hur kan vi tillsammans öka beredskapen inom lantbruket i Gislaveds kommun?

2023-11-01 12:00 - 15:00

  • Plats: Stora Segerstad naturbruksgymnasium
  • Arrangör: LRF Gislaved kommungrupp, Gislaveds kommun
  • Målgrupp: Medlemmar i LRF
  • Sista anmälningsdatum: 2023-10-25

Lantbruket är viktigt för kommunens och närområdets motståndskraft mot kriser. Klimatförändringar i kombination med en osäkrare omvärld har försämrat förutsättningarna för vår lokala livsmedelsproduktion. Förutsägbarheten minskar och vi ser ökade priser på foder, gödning och utsäde.

Gislaveds kommun och LRF bjuder in till en dialogworkshop där vi tillsammans:
- Utbyter erfarenheter kring beredskap
- Identifierar vilka resurser och sårbarheter som finns inom lantbruket i händelse av kris
- Tar fram konkreta åtgärder på kommunnivå för att nå en bättre beredskap tillsammans.

Program
12.00 – Gemensam lunch till självkostnadspris (frivilligt)
13.00 -15.00 – Workshop i stora salen

Anmälan
Senast 25 oktober via länk: gislaved.se/beredskaplantbruk

Kontakt
Gislaveds kommun: Elin Turesson, elin.turesson@gislaved.se
LRF kommungrupp: Ida Rantonen, ida_rantonen@hotmail.com

För dig som vill läsa på innan workshopen rekommenderar vi forskningsrapporten ”Livsmedelsproduktion ur ett beredskapsperspektiv: sårbarheter och lösningar för ökad resiliens” från MSB