Skogsdag för nybörjare

2023-09-30 10:00 - 14:00

  • Plats: Ölmskog Väse
  • Arrangör: Väse LRF
  • Målgrupp: Medlemmar i LRF
  • Sista anmälningsdatum: 2023-09-25

Skogsdag för nybörjare 

 

Vi träffas i fält och går igenom hela skogscykeln från avverkning till markberedning, plantering, röjning och gallring. På varje station pratar vi om vilka valmöjligheter som finns för skötseln. Hur du läser skogsbruksplan och 
hur du själv kan göra mätningar och välja väg framåt. 

 

Lunch och fika serveras. 

 

Var klädd för att vara i fält hela dagen. 


Exakt plats: Skickas efter att vi mottagit din anmälan. 
Information: Sara Sundin och även anmälan till tel 070-680 58 94 senast den 25 september gärna via SMS.  

 

Välkomna hälsar Väse LRF-avdelning

 

Inbjudna: Väse LRF, Ölme LRF och LRF Ungdomen i Värmland