Strategi för grovfoderodling, viltskador

2023-09-25 09:00 - 12:00

  • Plats: Tyllinge, Muntorpsvägen 2, 59492 Gamleby.
  • Arrangör: Greppa Näringen, Hushållningssällskapet
  • Målgrupp: Medlemmar i LRF
  • Sista anmälningsdatum: 2023-09-21

Vi tittar på viltbetesburarna, pratar om skördebortfallet på gården och diskuterar vad lantbrukarna kan göra.

Program
Kl. 09.00-09.15 - Fika
Kl. 09.15-09.45
• Redovisning av viltbetesburar på Tyllinge
• Resultat på försöket
• Projektet med LRF
Kl. 09.50-10.20
• Grovfoderstrategi
Kl. 10.25-11.00
• Ersättning för viltskador | Robert Briland, Länsstyrelsen
Kl. 11.15-11.45
• Jaktvård
Kl. 11.45-12.00
• Hjälpmedel i jakten
• Övriga frågor

Då det inte finns några sittplatser så kan det vara bra att ta med sig en pall eller campingstol samt kläder efter väder.

Vi bjuder på fika.

Träffen finansieras av Greppa Näringen.

Sista anmälningsdag 21 september via länk: 
https://forms.office.com/e/26Vtrr9n5T

Kontaktperson
Anna Hermansson, Hushållningssällskapet
Tel. 073-680 58 69

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverket, LRF, länsstyrelserna och flera olika rådgivningsorganisationer i Sverige.