Nyskapande naturvård - Webbinarium med tema skogens våtmarker

2023-10-18 19:00 - 20:00

  • Plats: Digitalt
  • Arrangör: Nyskapande naturvård
  • Målgrupp: Både medlemmar och icke-medlemmar
  • Sista anmälningsdatum: 2023-10-17

Ellen Hultman, våtmarksexpert med mångårig erfarenhet av att restaurera dränerade myrar och sumpskogar, visar exempel på åtgärder kopplade till vattnet i skogen. Syftet är bland annat att hålla kvar vattnet i skogslandskapet och gynna fåglar, vatteninsekter, däggdjur och markflora. Med oss har vi också Magnus Andersson från Skogsstyrelsen Jönköpings distrikt som svarar på frågor om återvätning bland annat.

Vi kommer att prata om:
• Hur återställer du en dränerad myr eller sumpskog?
• Hur brukar du bäst gammal mossmark?
• Konkreta och enkla åtgärder för att gynna den biologiska mångfalden
• Konkreta och enkla åtgärder som bidrar till att minska koldioxidutsläpp, ”klimatåtgärder”
• Goda exempel och dåliga exempel

Det kommer ges möjlighet att ställa frågor under tiden.

Fokus ligger på vad som behövs för att kunna nyskapa och behålla biologiska, estetiska och sociala värden kopplade till skogens vatten.

Anmälan senast den 17 oktober på denna länk (klicka här)
Länk till webbinariet skickas ut efter anmälan.

För frågor kontakta Josefine Gustafsson, projektsamordnare, info@josefinegustafsson.se

Kostnadsfritt!

Målgrupp: Markägare med intresse för skogens alla värden

Projektet finansieras av Smålands tre länsstyrelser. I styrgruppen ingår även LRF, Södra, Svenska Jägareförbundet, Skogsstyrelsen och Region Kronoberg.