Nyskapande naturvård - Skogsdag med tema skogens vatten

2023-10-22 10:00 - 13:00

  • Plats: Ebbarp 1 utanför Aneby
  • Arrangör: Nyskapande naturvård
  • Målgrupp: Både medlemmar och icke-medlemmar
  • Sista anmälningsdatum: 2023-10-18

Emma Svensson visar oss runt på sin gård där ett biflöde till Svartån rinner igenom. Fastigheten är på 50 ha och vattendraget är cirka 1,2 kilometer. Medföljande vattenexpert är Therese Helgesson, Länsstyrelsen Jönköping. Har vi tur får vi se fisk med hjälp av elfiske.

Vi vandrar en sträcka längs med vattendraget, tittar på och diskuterar saker som:
• Hur död ved, stenar och fördämningar påverkar livet i och utformning av vattendraget.
• Hur vi skogsägare kan förändra ett vattendrag och därmed påverka den biologisk mångfalden.
• Vilka djur och växter som finns vid och under vattenytan. Vi elfiskar för att få se fiskar.
• Sociala värden i och vid vattendrag.

Syftet med skogsdagen är att förmedla kunskaper om hur man kan nyskapa och behålla biologiska, kulturvärden och sociala värden i skogen!

Vi bjuder på mackor men ta med egen termos med dricka!

Anmälan senast den 18 oktober på denna länk (klicka här)

Det är bitvis blött och kuperat längs vattendraget, vattentäta kängor eller stövlar rekommenderas.

Kostnadsfritt!

Varmt välkommen!

Målgrupp: Markägare i Småland med intresse för skogens alla värden

Projektet finansieras av Smålands tre länsstyrelser. I styrgruppen ingår även LRF, Södra, Svenska Jägareförbundet, Skogsstyrelsen och Region Kronoberg.