Är det dags att byta ut din fossildrivna traktor till en eldriven?

2023-11-29 09:00 - 15:30

  • Plats: Digitalt eller fysiskt: Slätten | Klustervägen 11, 585 76 Vreta Kloster, Sverige
  • Arrangör: Linköpings universitet, LRF Öst och Vreta Kluster
  • Målgrupp: Medlemmar i LRF
  • Sista anmälningsdatum: 2023-11-27

Välkommen till ett seminarium med fokus på eldrivna traktorer. Vilka eldrivna traktorer finns på marknaden i dag? Hur ser infrastrukturen ut? Vilka investeringar behöver man göra innan man köper en eldriven traktor och hur finansierar man sin omställning från fossil diesel till eldrivet?

Detta tar vi upp under seminariet "Är det dags att byta ut din fossildrivna traktor till en eldriven" som anordnas på Vreta Kluster den 29 november. Seminariet går att delta i fysiskt på plats eller digitalt via länk. Det anordnas av Linköpings universitet, LRF Öst och Vreta Kluster inom ramen för Agtech 2030.

Anmäl dig senast 27 november på eventsidan (klicka här)

Kontakt: Helene Oscarsson | helene.oscarsson@vretakluster.se | 070-319 76 43