Att äga och förvalta diken och andra vattenanläggningar i jordbrukslandskapet

2024-02-22 18:00 - 2024-04-11 21:00

  • Plats: Östra Ny, Tingsborg
  • Arrangör: Östra Ny-Å-Rönö LRF
  • Målgrupp: Medlemmar i LRF
  • Sista anmälningsdatum: 2024-02-08

Kursen riktar sig främst till andelsägare i Lyngsjöns vattenavledningsföretag och Storåns, Jonsbergsåns olika dikesföreningar.

Kursledare är Rune Hallgren, lantbrukare från Valdemarsvik och som arbetat med vattenfrågor på LRF. Fem tillfällen är inbokade i Tingsborg, Östra Ny, 22/2, 14/3, 21/3, 4/4 och 11/4 kl. 18.00-21.00. Fika serveras vid var tillfälle.

Kursen är kostnadsfri.

Anmälan senast den 8 februari till Lisbet Paulsson, 070-544 31 10.

Aktiviteten är ett samarrangemang med Studieförbundet Vuxenskolan