Presidieutbildning

2024-02-27 18:00 - 21:30

  • Plats: Digitalt och Vreta kluster
  • Arrangör: Lantbrukarnas Riksförbund
  • Målgrupp: Förtroendevalda i LRF

Utbildningen riktar sig till dig som ska vara med och leda en regionstämma eller LRF Ungdomens stämma. Vi utgår från grunden, men även vana stämmoledare är välkomna att delta. Föreningsvana och LRF-kunskap tänker vi att alla redan har.

Det blir ett par välfyllda timmar, där vi bland annat går igenom: förberedelser och genomförande, beslut och propositionsordning, punkterna på dagordningen samt dilemman som kan uppstå på vägen.

Kursledare är Karin Andersson, Sörmland, karin.berga@telia.com

Koppla upp er en stund före mötet via länken nedan:

Klicka här för att ansluta till mötet

Du får ett stödmaterial som du har nytta av att skriva ut och i förväg. Detta för att följa med och göra egna anteckningar under kurskvällen. Kontakta därför Kristina Agerviken, kristina.agerviken@lrf.se, 070-678 23 24, även om anmälan inte är nödvändigt.

Vill du delta från LRF-kontoret i Vreta (där vi sänder utbildningen) så hör gärna av dig i förväg. Kontakta ditt regionkontor för frågor om eventuellt arvode.

Varmt välkommen!
Hälsar teamet i Folkrörelseutvecklingsenheten, LRF
/ Kristina Agerviken