Information och dialog om Skaraborgs utvecklingstrategi

2024-03-04 18:30 - 20:00

  • Plats: Digitalt via Teams
  • Arrangör: LRF Västra Götaland
  • Målgrupp: Förtroendevalda i LRF

Information och dialog om Skaraborgs utvecklingstrategi 

Ta del av information om och diskutera kring morgondagens företagsklimat för Skaraborgs bönder, utfasningen av fossila bränslen, framtiden för det småskaliga vägnätverket och mycket mer som rör alla verksamma inom de gröna näringarna.

Måndagen den 4 mars, kl 18.30-20.00, anordnar LRF Västra Götaland en digital träff på Microsoft Teams där Theres Sahlström, ordförande Skaraborgs Kommunalförbund, informerar och svarar på frågor om den delregionala utvecklingstrategin. En strategi och plattform som ska leda det delregionala utvecklingsarbetet i Skaraborg fram till 2030 och bidra till att näringslivet och dess organisationer genom samverkan lyckas tackla utmaningar och fånga möjligheter. 

Se länk:  

Läs mer om den delregionala utvecklingsstrategin.

Mötet hålls för LRFs styrelseledamöter i kommungrupper i Skaraborg.

Välkomna!