Årsmöte i LRF Sundsvall

2024-03-05 18:30

  • Plats: Maskinring Norrlands kontor - Bergsgatan 122, Sundsvall
  • Arrangör: LRF Sundsvall kommungrupp
  • Målgrupp: Förtroendevalda i LRF
  • Sista anmälningsdatum: 2024-03-01

Vi bjuder på kaffe/te och smörgåstårta.

Anmälan senast 1 mars till Linda Björklund på linda.bjorklund@lrf.se eller via sms 070-414 09 63.

Föredragningslista
1. Mötets öppnande
2. Val av mötesordförande
3. Val av sekreterare
4. Val av justerare
5. Godkännande av föredragningslistan
6. Rapporter
7. Verksamhetsberättelse 2023
8. Val av kommungruppsordförande för 1 år
9. Övriga val
10. Budget och Verksamhetsplan 2024
11. Övriga frågor
12. Mötets avslutande

Varmt välkomna!
LRF Sundsvall Kommungrupp
Mats Edenmark
Ordförande