ÖB ber oss vara förberedda på krig - vad innebär det för lantbruksföretaget?

2024-02-28 08:30 - 12:15

  • Plats: Vreta Kluster, Klustervägen 11, 585 76 Vreta Kloster
  • Arrangör: LRF Östergötland och Vreta Kluster
  • Målgrupp: Både medlemmar och icke-medlemmar
  • Sista anmälningsdatum: 2024-02-22

Det är många funktioner som ska samverka för att det dagliga arbetet ska fungera i ett lantbruksföretag - och vad händer om en eller flera delar skulle slås ut? Hur länge klarar sig lantbruksföretaget om internet eller elektricitet plötsligt upphör att fungera, eller om transport av foder, drivmedel eller hämtning av gårdens produkter inte rullar som de ska? Hur kommer de producerade livsmedlen fram till konsumenterna från lantbruken vid en kris? Vad är samhällets roll i att underlätta för att livsmedelsproduktion fungerar i händelse av kris och krig? Vilka samarbetsytor är bra att känna till om något händer?

Frågorna är många, och under denna dag vill vi bjuda in till samtal kring detta, för att få upp frågorna på bordet, och tydliggöra ansvarsfördelningen mellan myndigheter och företag. Vi tänker att detta seminarium ska bidra till att identifiera svaga länkar, flaskhalsar och viktiga funktioner som behöver hanteras, på både gårdarna och hos myndigheterna. 

Vi riktar oss till lantbrukare, beredskapsansvariga på kommuner, länsstyrelser, regioner, politiker, organisationer och andra intresserade.

Anmälan senast den 22 februari, klicka här för att komma till anmälan

Program 
08.30-09.00 Registrering och kaffe

09.00-09.15 Välkommen och inledning
- Karin Oscarsson, LRF Öst, Maria Källming, Vreta Kluster

09.15-09.50 Vem gör vad av myndigheterna - vad ska man som lantbruksföretagare klara av själv, och vilket ansvar läggs på lantbruksföretagen för livsmedelsförsörjningen i kristid
- Länsstyrelsen Östergötland, TBD 

09.50-10.15 Aktuellt från LRF – vad händer just nu inom område beredskap som berör lantbruket?
- Marie Törnqvist, LRF

10.15-10.35 Exemplet Linköpings kommun – detta jobbar vi med just nu inom området civil beredskap
- Helena Eckerud, säkerhetsstrateg civil beredskap, Linköpings kommun

10.35-10.45 Paus

10.45-11.05 Maskinringens roll i en krissituation
- Kristin Yderfors, ordf, Maskinring Öst

11.05-11.35 Vad händer vid strömavbrott, om drivmedlet tar slut etc – tre lantbrukare om sina gårdar, moderatorn intervjuar
- Jeanette Blackert, grisproducent, Blackerts Lantbruk
- David Pettersson, mjölkproducent, Kolstorp 
- Axel Lagerfeldt, äggproducent Tolefors gård

11.35-11.50 Mentipass med publiken – finns det andra svagheter/flaskhalsar som tagits upp?

11.50-12.15 Panelsamtal med talarna – vad tar vi med oss, vad blir vårt nästa steg

12.15-13.00 Avslut och lunch