Gröna Möten: Beredskap för företag inom de gröna näringarna

2024-03-05 11:30 - 15:30

  • Plats: Laxbutiken, Heberg 109 31196 Heberg
  • Arrangör: LRF Halland
  • Målgrupp: Både medlemmar och icke-medlemmar
  • Sista anmälningsdatum: 2024-02-28

I händelse av kris
Hur förbereder du ditt företag på en eventuell krissituation?
Hur ser försörjningsberedskapen ut för primärproduktionen?
Vem har ansvar för vad i en krissituation?

Frågorna kring beredskap är många. Under denna eftermiddag vill vi besvara en del av frågorna, med fokus på vad vi som företagare inom de gröna näringarna, samt våra myndigheter, har för ansvar och roll i vår civila beredskap. Ökad förståelse för vem som är ansvarig för vad i en krissituation bidrar till att göra ditt företag mer motståndskraftigt i händelse av en kris.

Välkommen till en halvdag om beredskap på Laxbutiken i Heberg. På länk har vi med oss Jenny Asplund som är projektledare för försörjningsberedskap på KSLA. Med oss på plats har vi Christian Lundin som är Beredskapsdirektör på Länsstyrelsen i Halland.

Evenemanget är ett samarrangemang mellan LRF Halland och Agroväst Gröna möten. Det är kostnadsfritt och vänder sig till dig som är lantbruksföretagare, student eller rådgivare. Vid frågor kontakta emma.svensson@agrovast.se eller elvira.lund@agrovast.se

Viktigt att du anmäler dig senast den 28 februari via www.gronamoten.se Information sänds ut till den mailadress du anger vid anmälan.

Program: Beredskap för företag inom de gröna näringarna - Gröna Möten (agrovast.se)

Varmt välkommen!

Evenemanget är kostnadsfritt. Gröna Möten medfinansieras av LRF.

 

LRF Halland