Intro för dig i kommungrupp

2024-03-05 18:30 - 20:00

  • Plats: Digitalt via Teams
  • Arrangör: Lantbrukarnas Riksförbund
  • Målgrupp: Förtroendevalda i LRF
  • Sista anmälningsdatum: 2024-03-04

Är du nyinvald i kommungruppen eller vill bli uppdaterad? Vill du veta mer om ditt uppdrag och hur man kan jobba i en kommungrupp? Utbildningen riktar sig till dig som är ny i en kommungrupp men är öppen för alla kommungruppsledamöter som vill fräscha upp sina verktyg.

Varmt välkomna till denna kväll då vi går igenom detta:

Program

- 30 Välkomna- kort presentation
- Hemsidan för förtroendevalda samt navigation. Lovisa Svenn, LRF Folkrörelseutvecklingsenheten
- Medlemsservice och hur beställer jag utskick? Agneta Bouchaoui, LRF Medlemsservice
- Hur fungerar Payroll och hur gör jag? Sissi Fredberger, LRF Väst
- Vad innebär uppdraget i en kommungrupp? Petra Wirtberg, LRF Väst
- Vad är Påverkansagendan och hur kan vi jobba? Sakkunniga, LRF Väst
- 20.00 Frågor/avslut

Anmälan: senast den 4 mars genom att anmäla dig på mejl: medlemsservice@lrf.se eller på tel: 010-184 40 00
(tonval 1).

Utbildningen är ett samarrangemang med Studieförbundet Vuxenskolan.

För frågor eller funderingar kontakta Jennie Dannegren jennie.dannegren@lrf.se eller Petra Wirtberg petra.wirtberg@lrf.se

Väl mött!

Länk till mötet:  länken skickas ut dagen innan mötet till den mejladress du uppger i anmälan.