Dikesunderhåll för hästverksamhet -digital informationsträff, genom projektet Studiecirklar om diken

2024-04-15 10:00 - 11:30

  • Plats: Digitalt möte
  • Arrangör: LRF Skåne
  • Målgrupp: Medlemmar i LRF

Digital träff som ger dig som har hästverksamhet en första information om vad du behöver hålla koll på gällande diken och dikesunderhåll.

Informationsträffen sker med på uppdrag av Jordbruksverket och med stöd från EU:s landsbygdsprogram.

Läs mer om projektet på Jordbruksverkets hemsida: https://jordbruksverket.se/vaxter/odling/vattenhushallning/studiecirklar-om-diken

För mer information kontakta:
Annsofi Collin annsofi.collin@sv.se mobil 070-204 80 18.

Anmälan på följande länk: Dikesunderhåll för hästverksamhet -digital informationsträff, genom projektet Studiecirklar om diken - SV Skaraborg

När du gör en anmälan godkänner du: De uppgifter om mig och mitt företag som jag lämnar i samband med denna aktivitet används av Jordbruksverket för framställning av statistik och utvärdering av aktiviteten. Samt av Studieförbundet Vuxenskolan, LRF och Jordbruksverket för administration och redovisning av de studiecirklar, cirkelledarutbildningar och öppna arrangemang som ingår i projektet med studiecirklar om diken.

Uppgifterna behandlas elektroniskt och lagras i enlighet med vad som gäller för myndigheters arkivhantering.

Välkomna!