Temakväll Livsmedelsstrategi och lokalproducerat

2024-04-16 19:00 - 21:00

  • Plats: Stenegård, restaurangen
  • Arrangör: LRF Ljusdal kommungrupp
  • Målgrupp: Medlemmar i LRF

Kom och möt politiker och tjänstemän från kommunen!

Vi önskar få till diskussioner om saker som berör oss och samtidigt ge kommunen möjlighet att få våra synpunkter och idéer.

Kommunen påverkar våra verksamheter samtidigt som vårt dagliga arbete på många sätt lägger grunden för ett gott leverne här i Ljusdals kommun. Därför bjuder vi in till temakvällar där medlemmar, politiker och tjänstemän möts.

Livsmedelsstrategi och lokalproducerat. Vad innebär livsmedelsstrategin i Ljusdals kommun? Kan vi öka lokalproducerade livsmedel, och i så fall, vad krävs för det? Vilka utmaningar har vi längs kedjan från producent till konsument?

Kom och diskutera vår lokala livsmedelsförsörjning!

Ingen anmälan och vi bjuder på fika.

Välkomna!
LRF Ljusdal kommungrupp