Träff om säker arbetsmiljö i lantbruket!

2024-05-25 10:00 - 15:00

  • Plats: Russelbacka utanför Järpås, Lidköping
  • Arrangör: LRF Lidköping kommungrupp
  • Målgrupp: Medlemmar i LRF

Vad är bra att veta om arbetsmiljö, för mig, min familj och anställda medarbetare?
Få svar på dina frågor om arbetsmiljö!

Med denna träff vill vi öka medvetenheten kring vilka risker som finns och höja kunskapen kring hur vi skapar en säkrare arbetsmiljö på våra lantbruk. Medverkar gör Petra Wirtberg, Kjell Svensson från Säker arbetsmiljö Sverige, LRFs Omsorgsgrupp, Länsförsäkringar, Roland Karlsson, Martin Karlsson och Sparbanken Lidköping.

Vi säljer kebab från Läckökött.

Program: 
- Säker arbetsmiljö Sverige, Petra Wirtberg Barn och ungdomar på gården. Vad gäller för  minderåriga i arbete?
- Säker arbetsmiljö Sverige, Kjell Svensson När olyckor sker - Lagar och regler.
- LRFs Omsorgsgrupp, Lotta Bäckberg. Händelser och om det arbete som görs.
- Länsförsäkringar, EL, Brand och risker vid skogsarbete. 
- Vi får även prova att släcka med brandsläckare.
- Väne Medical AB, Roland Karlsson informerar om första hjälpen, blödning och frätskador. Visar vad man bör ha hemma och vad man gör när skadan har skett.
- Läckö Kött, Martin Karlsson pratar om riskerna med hantering utav nötkreatur och vad man ska tänka på.
- Medverkan av Sparbanken Lidköping.

För frågor, kontakta Josefina Guttman 070-537 14 34.

Välkomna!

LRF Lidköping kommungrupp i samarbete med Sparbanken Lidköping


Inbjudna är LRF-medlemmar i Lidköping, Götene, Skara, Vara, Grästorp och Essunga.