Plastinsamlingar

2024-06-10 13:00 - 2024-06-15 15:00

  • Plats: Tibro, Hjo, Karlsborg
  • Arrangör: Karlsborgsbygden LRF
  • Målgrupp: Medlemmar i LRF

Tibro, Motorstadion
Måndag 10 juni, kl. 13 - 18 
Tisdag 11 juni, kl. 10 - 15

Hjo, Granngården Lantmännen
Onsdag 12 juni, kl. 13 - 18 
Torsdag 13 juni, kl. 10 - 15

Karlsborg, Torpet Brevik
Fredag 14 juni, kl. 13 - 18 
Lördag 15 juni, kl. 10 - 15

Sortera rätt, läs mer på svepretur.se
Där kan du också anmäla dig till Svepreturs sms-tjänst.