Gör krångliga regler att det blir svårt för dig att driva och utveckla ditt lantbruksföretag?

Vi är bönder, inte byråkrater

Lagkraven som gäller lantbruket har mer än fördubblats under de senaste 25 åren.

1996 fanns det 278 lagkrav som berörde lantbruket och 2021 var den siffran 648.

Förutom mängden regler att förhålla sig till, är flera av dessa motstridiga. Dessutom innebär arbetet orimligt många myndighetskontakter samt tidsödslande och krånglig administration. 

Genom att beskriva hur regelkrånglet påverkar ditt företagande bidrar du till LRFs påverkansarbete för en minskad regelbörda. 

LRF kommer inte dela några känsliga uppgifter om dig eller ditt företag.

Berätta din historia


Senast uppdaterad: 2024-04-10