Till sidomenyn

Tack för att du medverkar i LRFs kommunikation!

Vi behöver ditt skriftliga samtycke till att LRF (LEAB) kan använda överenskomna media för att kommunicera i vår verksamhet. För undvikande av missförstånd om vad som överenskommet och för att vi ska uppfylla Dataskyddsförordningen GDPR behöver vi ditt samtycke, och det ger du genom att du läser igenom villkoren som anges i denna text, anger för vilka sammanhang det gäller samt godkänner denna.

Genom att underteckna denna digitala blankett ger du ditt samtycke gäller perioden från datumet för undertecknande och framåt.

Du kan när som helst kontakta LRF (LEAB) på mail webbred@lrf.se för att återkalla detta samtycke.

Om LRF (LEAB) inte längre har behov av dina personuppgifter för ovan givna syften kan användandet avbrytas.

Samtycke till behandling av personuppgifter för redaktionellt innehåll och/eller marknadsföringsändamål

Ange ditt namn.
Ange ditt telefonnummer (mobil)
Ange din e-postadress
Jag intygar härmed att jag har läst och förstått ovanstående och lämnar mitt samtycke till hantering enligt innehållet i denna blankett samt digital lagring av mitt svar.
Senast uppdaterad: 2023-08-15