El från gödselbaserad biogas

Med en biogasanläggning kan du bli självförsörjande på energi och sälja överskottet till elnätet. Med energilagring kan du dessutom sälja elen när spotmarknaden betalar som bäst. 

Seminariet arrangerades av Agtech 2030, Gasefuels, LRF och Vreta Kluster. Seminariet anordnas inom Jordbruksverkets projektet Minskad klimatpåverkan och förnybar energi och finansieras med medel från EU:s landsbygdsprogram.