LRF gjorde 2019 två undersökningar kring myndighetsutövning. En där 1 500 av LRFs medlemmar svarade på frågor om myndigheter och en där unga lantbrukare intervjuades om sina myndighetskontakter.

Stora skillnader och ojämn kvalitet

Skatteverket fick högst betyg i den lista av sex myndigheter som bildades när företagarmedlemmar i LRF mellan 18 och 70 år fick svara:

  1. Skatteverket
  2. Skogsstyrelsen
  3. Jordbruksverket
  4. Länsstyrelsen
  5. Kommunen
  6. Livsmedelsverket

Medlemmarna fick bedöma myndigheterna utifrån deras bemötande, service, rättssäkerhet, kompetens och effektivitet.

Resultaten visar på stora skillnader och ojämn kvalitet i myndigheternas prestation, framför allt gäller det kommuner och länsstyrelser.

I undersökningen bland unga lantbrukare sa en 28-årig man så här:

”Det är tungt med myndigheter. De har en annan tidshorisont. Söker man stöd som jordbrukare tar det 2–3 år för Jordbruksverket att betala ut pengarna och de skyller på problem med datasystemet. Men vill myndigheterna ha en komplettering ska de ha den inom en vecka och är jag två dagar sen till Skatteverket är jag illa ute. Det är sjukt att myndigheter kan agera så.”

LRFs förhoppningen är att resultaten av undersökningarna ska hjälpa myndigheterna förstå hur de uppfattas och hur de kan förenkla för företagen i det gröna näringslivet.

Senast uppdaterad: 2024-02-21