Översikt över lantbrukets företag och verksamheter och hur de utvecklas, från fåruppfödning till träförädling.

Statistik för de gröna näringarna

Inom flera av de traditionella grenarna som trädgård, oljeväxter, spannmål, gris och mjölk minskar antalet företag. Minskningen tyder dock snarast på en fortsatt strukturomvandling eftersom omsättningen för dessa produktionsgrenar samtidigt ökar. 

Högst genomsnittlig omsättning per företag har kyckling (12 miljoner), gris (4,3 miljoner) och trädgård (3,7 miljoner). 

Senast uppdaterad: 2023-04-17