Sju av de 16 svenska miljökvalitetsmålen hör ihop med odling och djurhållning. Därför finns inte någon grön omställning som är viktigare för Sverige att lyckas med. Utöver fossilfrihet vill vi i de gröna näringarna ta oss an andra viktiga utmaningar, som att öka den biologiska mångfalden, vårda odlingsmarken och anpassa odlingen för extremväder.

En investering för framtiden

Investeringarna i de gröna näringarna uppgår till 80–85 miljarder kronor, medan de årliga kostnaderna för andra åtgärder än investeringar ligger på 10–11 miljarder kronor. Om behovet av investeringar räknas om till en årlig kostnad och summeras med kostnaderna för de årliga åtgärderna blir den sammanlagda årskostnaden cirka 20 miljarder kronor.

En grön omställning för en hel bransch, som ökar Sveriges förmåga på flera områden till en kostnad på 20 miljarder kronor per år, är prisvärt och en investering som skulle innebära förbättrad livsmedelsberedskap och ett stärkt totalförsvar. Den skulle också ge Sverige 5 700 permanenta jobb, 800 miljoner kronor mer i skatteintäkter, 70 000 fler sånglärkor och ytterligare 83 000 hektar artrika naturbetsmarker. Plus fossilfri mat.

Baserat på siffror från olika myndigheter och forskare, samt egna uträkningar, summeras den gröna omställningen av odlingen och djurhållningen till mellan 80 och 85 miljarder kronor. Alla i livsmedelskedjan, myndigheter och politiker, behöver känna att det här berör dem och Sveriges framtid och vilja delta i ett samtal om lösningarna.