Så påverkar den internationella prisutvecklingen det svenska jordbruket.

Världsmarknadsprisindex bygger på globala priser för produktslagen kött, mejeri, spannmål, vegetabiliska oljor och socker. Indexet belyser hur den internationella prisutvecklingen påverkar det svenska jordbruket. LRF presenterar sitt världsmarknadsprisindex några gånger per år.