För att då göra ett gott första intryck och få ungdomarna att känna att LRF välkomnar engagemanget, har LRF Ungdomens riksstyrelse nu arbetat fram en ny rutin för att välkomna dem till LRF.

- Vi hoppas kunna förmedla ett varmt välkomnande och grattis till det fina förtroende det är att vara vald. Och att ungdomarna vill vara med och göra skillnad, säger Monica Fie, som arbetar på LRF och tillsammans med styrelsen tagit fram den nya rutinen.

Vad händer?

När en person väljs in som förtroendevald inom LRF Ungdomens regioner, riksstyrelse och riksvalberedning får de ett mejl som hälsar dem välkomna till LRF, undertecknat med hälsningar från Ungdomens riksstyrelse.

- I mejlet har vi samlat lite smått och gott som kan vara bra att ha i starten av sitt uppdrag, berättar Monica vidare.

Mejlet innehåller också länkar vidare till filmer på lrf.se, där ungdomarna i lugn och ro kan se Palle Borgström hälsa dem välkomna till LRF, få se hur organisationen fungerar och att Ungdomen styrs av en arbetsordning bland annat.

Fortsättning följer

Liksom för övriga förtroendevalda i LRF finns det sedan ytterligare introduktion att få i sitt uppdrag beroende på om man är engagerad i LRF Ungdomen, en lokalavdelning, i en kommungrupp, i en regionstyrelse eller i riksförbundsstyrelsen. För att alla ska få en gemensam start och känna sig trygga med uppdragen finns filmer som berör de olika delarna. Läs gärna mer här.

Finns frågor eller andra funderingar, kontakta