• Det är viktigt att bygga grupper som känner tillit till varandra. För det som händer när man pratar om förändring är att det ofta skapar en oro hos människor. Och det är inte konstigt, det är jobbigt med förändringar – framför allt när det är någon annan som bestämt att en förändring ska ske. Många gånger handlar oron om att man inte känner sig sedd, eller att det bara är en del av en grupp som driver förändringen och då motarbetar man ofta förändring aktivt genom framfusigt beteende. Man kan agera med härskartekniker, fast man i de flesta fall inte ens vet om det. Det har forskats kring hur kostsamt det här är. Christine Porath, professor på Georgetown University säger att 48 % drar ner på arbetsinsatsen när de inte känner sig fullt involverad i en förändringsprocess, säger Karin Zingmark.

Hur kan man göra för att bygga tillit i en grupp?

 • När man ska genomföra en förändring är det vanligt att personer som påverkas av förändringen inte känner sig delaktiga i processen. De känner sig utanför. Forskning visar att när vi känner oss exkluderade aktiveras samma del av vår hjärna som aktiveras när vi utsätts för fysisk smärta. För att undvika denna negativa reaktion behöver vi vara en del av en grupp med tillit, och det finns en del tips och trix man kan jobba med för att öka tilliten i en grupp eller organisation:
 1. Uppmärksamma framgång i form av positiv feedback (kanske självklart, men lätt att glömma bort). Man ska helst ge feedbacken i nära anslutning till när framgången har skett och gärna när andra hör. Och kom ihåg att fira tillsammans!
 2. Tydliga och utmanande mål är viktigt för att skapa tillit
 3. Undvik detaljstyrning, det är förödande för tilliten
 4. Låt människors passion få styra arbetsuppgifter
 5. Inget stressar oss så mycket som att inte veta vad som är på gång, var generös med information. Var öppen med dialog!
 6. Fokusera på att bygga äkta relationer till varandra och var noggrann med att fördjupa dem
 7. Underlätta för personlig och professionell utveckling
 8. Öppna upp och visa sårbarhet inför varandra, berätta när det inte gick som det skulle, prata om misstag och ta lärdom av varandra.

Vad krävs för att kunna skapa förändring?

 • Kommunikation är så centralt för att förändring ska kunna ske. I vår vardag är vi otroligt uppkopplade digitalt, och djupt inne i våra individuella flöden. Det är svårt att nå ut och engagera människor brett idag, eftersom medielandskapet ger oss sånt utbud av olika kanaler och platser att mötas på baserat på våra individuella preferenser. För att kunna skapa förändring krävs bra kommunikation, och då krävs det även bra ledare som förstår hur medielandskapet ser ut. Det är i dialogen som de bästa idéerna skapas och där förankras förändring.

 

Hur skapar man bättre kommunikation?

 • Idag funkar det inte som förr i tiden när man fattade beslut i ett stängt forum och sen delegerade kommunikation av beslutet till en kommunikationsavdelning. Det funkade i en värld med färre kanaler och lägre tempo. Idag är alla anställda en del av kommunikationen, och man driver förändring genom öppen och transparent dialog. Mina bästa tips när det kommer till relationsbyggande kommunikation är:
 1. Fundera på vem du är, vad du står för och hur det kopplar an till er målbild
 2. Förtydliga dina mål – varför gör du det här? Inom vilka frågor vill du påverka? Det spelar stor roll för vilka plattformar du engagerar dig i och på.
 3. Bygg din profil. Tänk på att; använd foton som avspeglar det du vill förmedla, beskrivningen av dig hänger ihop med den du vill förmedla
 4. Bygg dina relationer
 5. Var generös, ta ställning, var uthållig och lägg ned tiden som krävs
 6. Mät framgång.
 7. Det viktigaste: Var dig själv – inte en reklampelare för din arbetsgivare.