Till sin hjälp har Ungdomen Kristina Bengtsson som arbetar på LRFs Folkrörelseutvecklingsenhet och som beskriver sig själv som motorn som ska driva på jämställdhetsfrågan till nästa nivå. Utvecklingen mot jämställdhet sker stegvis. Kring millennieskiftet ägde en stor förflyttning rum och kvinnor började ta mer plats inom LRF och i styrelserna. Nu har den utvecklingen stagnerat och Kristina jobbar tillsammans med bland annat regionernas styrelser och LRF Ungdomen för att hitta lösningar. Hon beskriver 2021 som ett år av upplysning, för utan insikt är man inte mogen för förflyttning.

– Min roll är att stå för den samlade kunskapen. Jag har statistiken och jag kan ge tips och råd på vad man kan göra. Det handlar bland annat om att jobba mot stereotyper, skapa insikt om våra skilda förutsättningar och att visa på goda exempel och förebilder, säger Kristina.

Ökad jämställdhet vinner alla på

Hennes bild av läget är att så gott som alla håller med om att ökad jämställdhet är något organisationen vinner på. LRFs stadgar är tydliga med det, liksom stämmo- och styrelsebeslut genom åren. Men trots det har det stått still de senaste 20 åren. Färre än en fjärdedel av de lokalt förtroendevalda i LRF är kvinnor och i kommungrupperna är siffrorna bara marginellt bättre. I regionstyrelser och riksförbundet råder mer jämställdhet, men det är enbart LRF Ungdomen och några av regionstyrelserna som har jämn fördelning mellan styrelseledamöterna.

– De som är aktiva i LRF Ungdomen riskerar att tappa den entusiasmen när de ser att LRF sitter fast i ett mönster där kvinnor inte får samma utrymme.

Målet är att LRFs styrelser ska spegla den könsfördelning som råder bland medlemmarna och idag är 39 procent av LRFs medlemmar kvinnor.

– Men jämställdhet handlar förstås om mer än könsfördelning i styrelser. Vi vill på sikt också skapa insikt kring hur det ser ut i möten och styrelserum. För att kunna undersöka det måste vi visa vad vi har att vinna. Det här är en fråga för alla, inte bara för mig eller för kvinnorna i LRF. Om LRF ska kunna engagera de förtroendevalda som behövs måste vi se och ge plats för hela medlemskåren, säger Kristina.

LRF Ungdomen bildar eget jämställdhetsråd

Anton Öhrlund, vice ordförande i LRF Ungdomen, är en av tre ledamöter som tar plats i LRF Ungdomens nybildade jämställdhetsråd. Han tycker att ungdomsorganisationen ligger längre fram än övriga LRF när det gäller normer och värderingar.

– Vi ser inte jämställdhet enbart som en väg till god lönsamhet för företagen, även om det såklart också är viktigt. Vår uppfattning är att jämställdhet har ett eget värde och är ett mål i sig. Det är också en överlevnadsfråga för branschen i stort. Om vi inte tar det på allvar så söker sig människor till andra branscher, menar Anton.

Startskottet för det nya jämställdhetsrådet var en motion på LRF Ungdomens stämma som efterlyste ökad jämställdhet och som även startade en diskussion om ökad jämlikhet.

– Vi är nöjda med vår jämna könsfördelning i styrelsen, men motionen fick oss att inse att vi inte vet tillräckligt om läget i näringen som helhet. Vill vi se bortom pinnar och statistik behövs andra typer av undersökningar och ökad dialog i branschen. Det tror jag blir viktigt för jämställdhetsrådet, säger Anton.

LRF ÖSÖ först ut bland regionerna

Per Willén, ordförande för LRF Örebro, har tillsammans med regionstyrelserna för Sörmland och Östergötland träffat Kristina för att få ta del av hennes kunskap och diskutera hur jämställdheten kan bli bättre. Per Willén är också ledamot i en fristående arbetsgrupp som jobbar med förtroendevalda.

Han tror att den snedfördelande representationen lokalt och kommunalt delvis beror på att det är en konservativ miljö och att omsättningen av förtroendevalda är låg.

– Det är svårt att få en jämn representation av både kvinnor och yngre i lokalavdelningar och kommungrupper. Att kvinnor ibland känner sig mindre välkomna tror jag beror på att vi stelnat i vår form och i lokala kulturer. Så är det i flera typer av folkrörelser. När vi jobbar med att utveckla framtidens folkrörelse kommer den processen att få positiv effekt även på jämställdheten, säger Per.

Boka träff för inspiration och diskussioner

Nu ser Kristina fram emot fler möten med förtroendevalda och personal i regionerna, som vill få inspiration i frågan. Mötet sker lämpligtvis via Teams.

– Vi ska skapa en organisation som passar fler, i stället för fler som passar organisationen, avslutar Kristina.

Önskar ni också boka möte för att diskutera jämställdhet, tag kontakt med Kristina; kristina.bengtsson@lrf.se eller via tfn 010-184 43 63.