Film nr 1  Kommungruppernas roll i LRF:s lobbyarbete (8 min)

Förbundsordförande Palle Borgström berättar om LRF:s påverkansarbete och vikten av att skapa kontakter och bygga goda relationer med sina lokala politiker och tjänstemän. Beskriver den gemensamma kommunikationen i vecka 47.

Film 2 Hur fungerar en kommun? (21 min)

Carl von der Esch, förbundsjurist och ledningsstrateg på LRF berättar hur kommunerna fungerar. Carl berättar utifrån sina erfarenheter som aktiv kommunpolitiker i Trosa kommun i Södermanland. Tips på bra påverkanskanaler lokalt.

Film 3. LRF:s  opinionsarbete. (22 min)

Gunnar Gidefeldt kommunikationschef och Anna Ross, chef sociala medier berättar om vikten av att nå fram med kommunikation inte minst i sociala medier. Tips inför möten och inlägg för att få en målgruppsanpassad kommunikation.

Film 4. God myndighetsutövning i landets kommuner (27 min)

Åsa Hill berättar om kommunernas myndighetsutövning och hur vi vill påverka den utifrån vårt påverkansarbete med god myndighetsutövning.

Film 5 Kommungruppernas tips. (20 min)

Jakob Andersson ordförande i Motala kommungrupp i Östergötland, Lars Törner ordförande i Helsingborgs kommungrupp i Skåne och Helena  Åkerberg-Hammarström, regionchef i LRF Dalarna och LRF Gävleborg berättar och ger tips utifrån sitt arbete i kommungrupperna. Helena har erfarenhet från arbete som tjänsteman i Säters kommun i Dalarna.

Mer material, tips och underlag inför möten med politiker hittar du här!