Dagen innan konferensen har vi tagit tempen på Anna Vikholm, som tidigt i maj klev in som ny chef för LRFs avdelning Regioner & Folkrörelseutveckling, och efter knappt tre månader i rollen är det visserligen fortfarande mycket ta in, men en sak är glasklar: Hennes jobb är ett av de roligaste på hela LRF.

– Det är ju här det händer! Mitt jobb är ett av de roligaste uppdragen på LRF, det råder det ingen tvekan om. Det är i regionerna och lokalavdelningarna som våra medlemmar finns, det är där aktiviteterna anordnas och folkrörelsen är så viktig. Och när en folkrörelse samlas och driver åt samma håll, det är då det magiska händer och man kan göra skillnad!

Passionen kvar

Anna kommer närmast från en roll som vice generalsekreterare på Friluftsfrämjandet, där hon bland annat ansvarat för frågor inom ledarskaps- och utbildningsutveckling samt den regionala verksamheten. Och även om hon lämnar det arbetet bakom sig så finns passionen för friluftslivet kvar.

– Jag älskar naturen! Jag är född och uppvuxen i Dingtuna utanför Västerås, och i dag har vi sommarstuga där, på den mark där min morfar en gång bedrev lantbruk. Men till vardags bor jag och min familj på Ekerö, med all natur tillgänglig – både kajak, längdskidor och svampplockning.

Vad är ditt första intryck av din nya arbetsplats?

– Mitt första och största intryck är hur kraftfulla LRF är! Jag möter så mycket kunskap och kompetens inom de områden som vi driver, och också en enorm stolthet för LRF. Och jag har mött så många som säger att ”vi ska göra varandra bättre” och berättar hur saker fungerar. Det känns väldigt fint.

Vad är ditt uppdrag?

– Jag är avdelningschef för Regioner & Folkrörelseutveckling, med ansvar för både LRFs medlemsnära verksamhet och den strategiska utvecklingen av LRF som folkrörelse, och jag ingår också i ledningsgruppen. Strukturmässigt är jag chef för våra nio regioner, och ska se till så att vi tillsammans levererar på LEABs mål, både strategiskt och operativt på regional nivå. Varje region är som ett mini-LRF, där man mobiliserar krafterna ihop med de förtroendevalda. För att det ska vara hållbart att arbeta där måste det finnas ett regionalt utrymme och en förståelse för det komplexa att arbeta i en region – att både leverera mot mål, det dagliga basarbetet och skapa engagemang lokalt.

Inom avdelningen driver vi också förnyelsearbetet med Framtidens Folkrörelse. Det är en process som egentligen är lika viktig för hela LRF – alla i organisationen behöver vara en del av Framtidens folkrörelse, det är här vi lever vår värdegrund.

Ser du några utmaningarna för framtidens folkrörelse?

– Vi brottas med samma utmaningar som andra organisationer, där administration och styrelsemöten kräver mycket av de som engagerar sig. Det behöver vi fundera över, vad innebär det för LRF framåt? Finns det andra sätt, där man kan dela upp sysslor tydligare, kanske generationsöverskridande, så att vi bättre tar vara på varandras erfarenheter och intressen? Sen finns det saker jag nyfiket skulle vilja utmana – till exempel kring LRF Ungdomen, vad skulle hända om vi istället tog in alla dessa unga vuxna i vår ordinarie verksamhet? Vilken kraft det skulle kunna bli nu när vi står inför ett generationsskifte!

Vad tycker du är den största utvecklingspotentialen för LRF?

– Att vi blir fler! Jag tror på många, och på mångfald! En stor organisation vill alla prata med och hänga med, då blir det ännu lättare att göra vår röst hörd. Jag var med och ökade antalet medlemmar i Friluftsfrämjandet under 5 år med 35 procent, det är jag otroligt stolt över och det var då vi fick gehör i samhällsdebatten och fler människor kom ut i naturen. Framgången med ökningen innebar ett nära samarbete riks, regioner och lokalavdelningarna där vi utgick mycket från gemensamma mål, liknande verksamhetsplaner och jobbade som en organisation som ett ”vi”. LRF har en otrolig potential att växa och bli fler, vi har alla de rätta ämnena för framtiden – maten, skogen, klimatet – men då måste vi våga utmana hur vi kan bli fler. Ett LRF för alla – är vi det? Vad skulle hända om vi breddar perspektivet.

Vad kommer du att göra den närmaste tiden?

– Först och främst att lära känna organisationen och de viktiga frågor som vi driver. Men det som jag mer ser framemot är, att få resa runt i landet och träffa de anställda i regionerna, samtala med de förtroendevalda, åka på gårdsbesök och träffa våra lokalavdelningar. Det ser jag verkligen fram emot!

Fakta avdelningen Regioner & Folkrörelseutveckling

Avdelningen har cirka 90 medarbetare, som antingen arbetar centralt eller vid något av LRFs nio regionkontor. Inom de nio regionkontoren finns 17 regionförbund, som i sin tur samlar kommungrupper och lokalavdelningar. Inom avdelningen finns också LRF Ungdomen med sina ungdomsregioner. Avdelningen är ansvarig för att driva den strategiska utvecklingen av folkrörelsen genom utvecklingsprojektet Framtidens Folkrörelse. Utvecklingsprojektet är kopplat till ett beslut som togs på stämman 2017.