Under årets Vecka 47 (22-28 novemver) har vi verkligen en unik möjlighet att kraftsamla tillsammans! Det handlar om att berätta om LRF:s gröna lösningar för ett hållbart samhälle och föra samtal om dem med politiker, beslutsfattare, myndigheter. Samtalen kommer att ske på många led genom hela LRF - i kommungrupper, regionstyrelser, LRF Ungdomen och riksförbundsstyrelsen.

Klimat och hållbarhet är en av Sveriges, ja hela världens, största och mest angelägna frågor just nu. Det svenska jord- och skogsbruket har en betydelsefull roll och kan bidra med en stor del av lösningen på utmaningarna i omställningen till ett hållbart samhälle. Därför vill vi ge politiker runt om i landet mer kunskap och insikter om hur ekologi, ekonomi och sociala faktorer fungerar och hänger ihop, så att de kan fatta kloka beslut. Klimat- och hållbarhetsfrågorna är här för att stanna och vi har inte bara en hållbar lösning - vi har tusentals!  

Vecka 47 är också en del av LRF:s hållbarhetskampanj som löper under åren 2020 och 2021.

Material och inspiration

På webben har vi samlat mängder av "bra-att-ha" information: www.lrf.se/vecka47
Klicka gärna in och se vad som finns! Allt ifrån tips för ett bra möte, till statistik och fakta.

Mer info

Har du frågor kring vecka47-aktiviteter som planeras i din LRF-region? Kontakta din kommungruppsansvariga!

Här får du träffa oss i projektgruppen, där vi delar med oss av våra bästa tips och inspiration inför uppstarten!