Vad är vecka 47?

Hållbarhet är inte en fråga, utan många sammansatta frågor som påverkar varandra. Därför måste politikerna ha kunskap och insikter om hur det hänger ihop. Sveriges bönder kan bidra med en stor del av lösningen på utmaningarna inför omställningen till ett hållbart samhälle. Därför siktar vi på att under vecka 47 träffa så många politiker vi kan och berätta om hur jord- och skogsbruket idag arbetar för ökad hållbarhet. Läs mer på www.lrf.se/vecka47

Vad är på gång i regionerna? Här är några röster! 

 

eleonor m.JPGEleonore Marcusson, LRF Mälardalen:

- Idéspåningen är i gång i våra kommungrupper. En del plockar upp planer som tidigare blivit inställda med anledning av pandemin och hoppas att kunna genomföra dem i år. Det finns också idéer om att göra repat på lyckade upplägg som gjorts tidigare. Upprepning är ibland en god idé och vissa budskap tål att höras flera gånger för att verkligen få genomslag.

claes k.JPGClaes Kullman, LRF Skåne:

- En hel del idéer kom fram när 28 av regionens 33 kommungrupper träffades på ett inspirationsmöte i oktober. Det utbyttes erfarenheter och spånades upplägg tillsammans! Datummässigt kommer nog aktiviteterna att ske med viss spridning under perioden runt vecka 47.

maria l.JPGMaria Lindström, LRF Norrbotten, LRF Västerbotten

- Vi har haft ett digitalt peppmöte med våra kommungrupper, gått igenom uppslag och det material som finns. Våra hållbarhetsambassadörer var också med. Det finns idéer om att titta närmare på Agenda 2030-målen och hur skrivningarna är anpassade på kommunalnivå och hur de gröna näringarna kommer in här.