Lägg in en aktivitet åt gången

Varje aktivitet behöver läggas in var för sig så den får ett eget aktivitetsnamn och information som rör just den aktiviteten. Undantaget är när man har en aktivitet med samma information men som är återkommande på flera datum, till exempel en Bonnalunch som man har en gång i månaden. I dessa fall lägger man till dem direkt i formuläret genom att välja ”lägg till tillfälle”.

Flera aktiviteter på samma utskick

Om du vill att mer än en aktivitet ska stå med på ett utskick så lägger du fortfarande till varje aktivitet för sig men i fältet ”Meddelande till handläggare” talar du om vilka aktiviteter som ska gå ut tillsammans så lägger vi ihop dessa på själva utskicket.

Lägg till alla arrangörer på en gång

Arrangerar man en aktivitet tillsammans med andra LRF-avdelningar eller kommungrupper så lägger du till dessa direkt genom att klicka på ”lägg till arrangör” och söka fram aktuell avdelning. Då beställer ni också automatiskt utskick även till dessa avdelningar. Kom överens på förhand mellan de inblandade styrelserna vem som ska beställa utskicken så att det inte blir några dubbletter.

Obs! Du kan endast lägga till LRF-avdelningar. Är externa organisationer eller företag med och arrangerar så skriver du det i informationen om aktiviteten istället.

Lämna meddelande till handläggare

Om du känner dig osäker på något så kan du alltid lämna ett meddelande till oss i fältet ”Meddelande till handläggare” så ser vi till att det blir som du tänkt dig eller så tar vi kontakt med dig om det är några frågetecken som behöver redas ut.

Ring eller mejla oss när:

- du vill göra ett utskick som inte är kopplat till en aktivitet

- om du har frågor

- om du har tekniska problem med formuläret (t ex att du får ett felmeddelande eller att inget händer när du trycker på ”skicka”)

Du når oss på telefon 010-184 40 65 eller via e-post inbjudan@lrf.se.