Följande vägledning gäller utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer. I de fall dessa ändras kommer vi anpassa verksamheten utifrån det. Alla bör undvika miljöer med trängsel och alla bör arbeta hemifrån i den mån det är möjligt. Det innebär att vi inte uppmuntrar vår personal att delta i fysiska möten så länge FHM:s rekommendation om hemarbete gäller.

Möten och aktiviteter

Våra stämmor kommer inte att vara digifysiska/hybridmöten. Beroende på läget så kommer vi att erbjuda antingen helt fysiska regionstämmor eller helt digitala regionstämmor. Vissa regioner kommer, på samma sätt som tidigare, sända sin fysiska stämma på Facebook för intresserade medlemmar att följa. Men där ges ingen möjlighet till att rösta eller yttra sig.

Vi ser över hur vi kan värna den demokratiska processen, samtidigt som vi följer alla rekommendationer för minskad spridning av covid.

Med den smittspridning vi har i dag, är digitala lokalavdelningsårsmöten att föredra framför fysiska möten inomhus. Vid möten inomhus är det viktigt att följa de rekommendationer som anges av FHM (se nedan). Vill ni boka ett digitalt LRF-möte, hjälper Utskick & Layout er att ordna möteslänk via Teams. Utskick & Layout hjälper givetvis till om ni vill bjuda in till fysiska aktiviteter också. Här hittar du LRF Utskick & Layout.

För våra regionstämmor och lokalavdelningsårsmöten kommer vi att fortsätta tillämpa de rekommendationer som gäller för allmän sammankomst eller offentlig tillställning inomhus, vilket innebär att:

  • Vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus med fler än 20 och högst 50 personer tillåts bara sittande deltagare, oavsett vaccinationsbevis. Max 8 per sällskap och 1 meter mellan sällskapen.
  • Om antalet deltagare är fler än 50 ska vaccinationsbevis användas, tillsammans med anvisad sittplats om max 8 per sällskap och avstånd mellan sällskapen.
  • Vid arrangemang på fler än 500 gäster eller deltagare krävs vaccinationsbevis samt avstånd mellan sällskapen och en maxstorlek på 8 personer per sällskap.

Det är viktigt att vi alla följer Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer. Du kommer bara om du är frisk, du håller avstånd, du tvättar händerna och vi hjälps helt enkelt åt så att vår verksamhet kan genomföras på bästa sätt. Folkhälsomyndighetens rekommendationer hittar du här.