Vårt individuella ansvar som medborgare och medmänniskor kvarstår. Vid LRF-aktiviteter utgår vi ifrån att var och en tar sitt ansvar. Vi fortsätter följa Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer, som du hittar här.   

Du kommer bara om du är symptomfri och vi hjälps helt enkelt åt så att vår verksamhet kan genomföras på bästa sätt.

Utskick & Layout hjälper dig med inbjudningar, både när det gäller fysiska och digitala möten. Du hittar LRF Utskick & Layout här.

Aktivitetstips hittar du här.