Vad betyder uppgifterna på medlemsfakturan?

Ideell avgift: Alla medlemmar (huvudmedlem och familjemedlem) betalar en ideell avgift som fr o m år 2022 är 290 kr.
Fast serviceavgift: Den fasta serviceavgiften är enhetlig för samtliga huvudmedlemmar. För medlemmar som äger och/eller brukar areal och/eller bedriver företag med bas i de gröna näringarna tillkommer moms.
Rörlig serviceavgift, åker: Baseras på brukad hektar åkermark.
Rörlig serviceavgift, skog: Baseras på produktiv hektar skogsmark.
Rörlig omsättningsavgift: Omsättning från verksamhet inom de gröna näringarna exklusive skogsavverkning.

Alla delar ingår i den totala medlemsavgiften och anledningen till att avgiften är specificerad har sin förklaring i skattelagstiftningen och för att du som bedriver verksamhet ska kunna göra avdrag för serviceavgiften i din deklaration. Har du flera företag inom de gröna näringarna ska den totala arealen och den totala omsättningen räknas med i din medlemsavgift.

Obs! Huvudmedlemmen ansvarar själv för att kontrollera att den totala avgiften på medlemsfakturan överensstämmer med verkligheten gällande areal, omsättning och familjemedlemmar.

Vad är avdragsgillt?

De momspliktiga serviceavgifterna är avdragsgilla i rörelsedrivande företag.

Finns det olika sätt att betala fakturan digitalt?

Du kan betala via din Internetbank med e-faktura, via autogirodragning, med swish eller kortbetalning (www.lrf.se/mitt-lrf/mitt-medlemskap/). Du kan även få medlemsfakturan skickad till dig med e-post och du kan dela upp den på två eller fyra betalningstillfällen. Läs mer om olika betalningssätt på www.lrf.se/faktura

Hur ändrar jag mina fakturauppgifter?

Du kan meddela ändring genom att
• logga in på ”Mitt LRF” på LRFs hemsida www.lrf.se/mitt-lrf/mitt-medlemskap/
• skicka en e-post till medlemsservice@lrf.se eller en chatt via www.lrf.se Du hittar chatten som en grön flik längst till höger på sidan
• ringa LRF Medlemsservice på telefon 010-184 40 00 (tonval 1)

Finns mitt medlemskort digitalt?

Ladda ned LRFs app (LRF Medlemsrabatter) och du hittar ditt medlemskort där. I appen hittar du även information om LRF Samköps avtal.

Hur anmäler jag en ny medlem?

Fyll i ansökan på www.lrf.se/blimedlem eller kontakta LRF Medlemsservice 010-184 40 00, medlemsservice@lrf.se . Om du vet någon som vill bli medlem skickar du ett SMS på 0730-12 14 09 till LRFs tipsarnummer med personens namn och telefonnummer så ringer vi upp.

Kan jag läsa tidningen Land digitalt och få rabatt på medlemsavgiften?

Som huvudmedlem har du möjlighet att välja bort papperstidningen och enbart läsa den digitalt. Gör du det så får du 250 kr rabatt per år på din medlemsavgift. Gäller ej studerandemedlemskap eller om du är under 28 år.

Hur ändrar jag mina kontaktuppgifter?

Du hittar de kontaktuppgifter vi har om dig på www.lrf.se/mitt-lrf/mitt-medlemskap/. Om något ändras - logga in och gör dina ändringar så att vi alltid kan nå dig med information. Du kan också kontakta LRF Medlemsservice.