Vad betyder uppgifterna på medlemsfakturan?
Ideell avgift:
Alla medlemmar (huvudmedlem och familjemedlem) betalar en ideell avgift.
Fast serviceavgift: Den fasta serviceavgiften är enhetlig för samtliga huvudmedlemmar. För medlemmar som äger och/eller brukar areal och/eller bedriver företag med bas i det gröna näringslivet tillkommer moms.
Rörlig serviceavgift, åker: Baseras på brukad ha åkermark.
Rörlig serviceavgift, skog: Baseras på produktiv ha skogsmark.
Rörlig omsättningsavgift: Omsättning från verksamhet inom det gröna näringslivet exklusive skogsavverkning.

Alla delar ingår i den totala medlemsavgiften och anledningen till att det är uppdelat har sin förklaring i skattelagstiftningen för att du som bedriver verksamhet ska kunna göra avdrag för serviceavgiften i din deklaration. Har du flera företag inom det gröna näringslivet ska den totala arealen och den totala omsättningen räknas med i din medlemsavgift.

Huvudmedlemmen ansvarar själv för att kontrollera att den totala avgiften på medlemsfakturan överensstämmer med verkligheten gällande areal, omsättning och familjemedlemmar.

Vad är avdragsgillt?
De momspliktiga serviceavgifterna är avdragsgilla i rörelsedrivande företag.

Ingår det någon försäkring i medlemsavgiften?
Ja, det ingår en baslivförsäkring om man gick med före 70 års ålder och om man varit medlem i mer än fem år och inte haft något uppehåll i sin betalning. Värdet på baslivförsäkringen är 50 000 kronor upp till 65 års ålder, därefter 10 000 kronor så länge man är medlem, oavsett ålder.

Jag har försäkringar i Säker Person-paketet hos Länsförsäkringar. Har jag rabatt som LRF-medlem?
Säker Person-paketet består av personförsäkringar och som LRF-medlem har du 10 procents rabatt på dem.

Kan jag dela upp betalningen?
Ja, du kan välja att betala via autogiro. Det innebär att LRF drar avgiften från ditt bankkonto.

Du bestämmer själv hur du delar upp avgiften: månadsvis, kvartalsvis, per halvår eller helår. Då slipper du hantera dina fakturor manuellt, du riskerar inte att missa din betalning och dina fakturor betalas även om du är bortrest. Tjänsten är kostnadsfri, ingen aviavgift.  Anmälan till autogiro gör du via din Internetbank. Du kan även kontakta Medlemsservice för att få en medgivandeblankett.

Kan jag betala med e-faktura via min Internetbank?
Ja, du kan också betala via e-faktura, då får du fakturan från LRF direkt till din Internetbank. Det är kostnadsfritt, ingen aviavgift. Anmäler du dig för e-faktura kommer det fungera fr o m nästa årsavisering 2020 om du tillhör dem som betalar vid årets utgång.
Du loggar in på din Internetbank och söker på LRF när du ska ange företag. För fakturor som gäller din medlemsavgift i LRF, välj LRF Medlemsavgifter.  Observera att det är fakturamottagaren som kan anmäla sig till e-faktura.

Planeras någon höjning av medlemsavgiften?
Nej, inte den närmaste tiden. LRF har visat ett starkt resultat, mycket beroende på en reavinst från försäljningen av LRF Konsult och en hög finansiell avkastning. Det ger oss en stabil ekonomi som innebär att vi behåller nuvarande avgiftsnivåer och samtidigt gör extra satsningar på opinionsbildning, det näringspolitiska arbetet och medlemsnära arbete. Satsningarna ska stärka lantbrukets konkurrenskraft nu och i framtiden. 

Hur ändrar jag mina uppgifter?
Du kan meddela ändring genom att

Hur anmäler jag en ny medlem?
Fyll i ansökan på www.lrf.se/blimedlem. Eller så kontaktar du oss på LRF Medlemsservice 010-184 40 00, medlemsservice@lrf.se

Om du vet någon som kan bli medlem skickar du ett SMS på 0730-12 14 09 till LRFs tipsarnummer med personens namn och telefonnummer så ringer vi upp.