Vad betyder uppgifterna på medlemsfakturan?

Ideell avgift: Alla medlemmar (huvudmedlem och familjemedlem) betalar en ideell avgift.
Fast serviceavgift: Den fasta serviceavgiften är enhetlig för samtliga huvudmedlemmar. För medlemmar som äger och/eller brukar areal och/eller bedriver företag med bas i det gröna näringslivet tillkommer moms.
Rörlig serviceavgift, åker: Baseras på brukad hektar åkermark.
Rörlig serviceavgift, skog: Baseras på produktiv hektar skogsmark.
Rörlig omsättningsavgift: Omsättning från verksamhet inom det gröna näringslivet exklusive skogsavverkning.

Alla delar ingår i den totala medlemsavgiften och anledningen till att det är uppdelat har sin förklaring i skattelagstiftningen för att du som bedriver verksamhet ska kunna göra avdrag för serviceavgiften i din deklaration. Har du flera företag inom det gröna näringslivet ska den totala arealen och den totala omsättningen räknas med i din medlemsavgift.
Obs! Huvudmedlemmen ansvarar själv för att kontrollera att den totala avgiften på medlemsfakturan överensstämmer med verkligheten gällande areal, omsättning och familjemedlemmar.

Vad är avdragsgillt?

De momspliktiga serviceavgifterna är avdragsgilla i rörelsedrivande företag.

Ingår det någon försäkring i medlemsavgiften?

Ja, det ingår en baslivförsäkring om man gick med före 70 års ålder och om man varit medlem i mer än fem år och inte haft något uppehåll i sin betalning. Värdet på baslivförsäkringen är 50 000 kronor upp till 65 års ålder, därefter 10 000 kronor så länge man är medlem, oavsett ålder.

Jag har försäkringar i Säker Person-paketet hos Länsförsäkringar. Har jag rabatt som LRF-medlem?

Säker Person-paketet består av personförsäkringar och som LRF-medlem har du 10 procents rabatt på dem. Har du frågor kring försäkringarna kontaktar du Länsförsäkringars länsbolag.

Finns det olika sätt att betala fakturan?

Autogirobetalning med dragning från ditt bankkonto. Du bestämmer själv hur du delar upp avgiften: månadsvis, kvartalsvis, per halvår eller helår. Tjänsten är kostnadsfri, ingen aviavgift. Anmälan till autogiro gör du via din Internetbank eller med blanketten som bifogas medlemsfakturan.
Betalning via e-faktura. Du får fakturan från LRF direkt till din internetbank. Det är kostnadsfritt, ingen fakturaavgift. Anmäler du dig för e-faktura kommer det fungera fr o m nästa årsavisering 2021 (gäller för de som redan fått sin faktura). Du loggar in på din internetbank och söker på LRF när du ska ange företag. För fakturor som gäller din medlemsavgift i LRF, välj LRF Medlemsavgifter.
Dela upp medlemsfakturan på två betalningstillfällen. Kontakta LRF Medlemsservice.
Medlemsfakturan skickas ut via vanlig post om inget av ovanstående alternativ valts.
Medlemsfaktura via e-post går också bra.

Kan jag läsa tidningarna Land digitalt och få rabatt på medlemsavgiften?

Du har du möjlighet att helt välja bort papperstidningen och enbart läsa den digitalt. Gör du det så får du 250 kr rabatt per år på din medlemsavgift.

Hur ändrar jag mina fakturauppgifter?

Du kan meddela ändring genom att
logga in på ”Mitt LRF” på LRFs hemsida www.lrf.se/mitt-lrf/mitt-medlemskap/
skicka en chatt via www.lrf.se eller e-post till LRF Medlemsservice medlemsservice@lrf.se
ringa LRF Medlemsservice på telefon 010-184 40 00.

Hur anmäler jag en ny medlem?

Fyll i ansökan på www.lrf.se/blimedlem. Eller så kontaktar du oss på LRF Medlemsservice 010-184 40 00, medlemsservice@lrf.se

Om du vet någon som kan bli medlem skickar du ett SMS på 0730-12 14 09 till LRFs tipsarnummer med personens namn och telefonnummer så ringer vi upp.