- Det har under de senaste åren behövt rustas för en rad naturskador som skogsbränder, översvämningar och torka, vilket gjort det nödvändigt att aktualisera behovet av beredskap, säger Malin Sundmark, ledamot i LRF Dalarna.

På plats under mötet var kommunens krissamordnare, räddningstjänst, polis, frivilliga resursgrupper, Maskinringen och Dalarnas Försäkringsbolag. Ämnen som berördes under kvällen handlad bland annat om vilken kompetens och organisation Avesta har inför en lokal kris och hur de samordnar beredskap.

Träffen ordandes den 13 januari vid Korskrogens Bygdegård.