Över 60 förtroendevalda kom till Buskåker när träffen för  förtoendevalda hölls den 8 januari. 

Det diskuterades om medlemsfrågor och medlemmens syn på LRF och framtida arbete. Man pratade även om länets regionala Livsmedelsstrategi och sen presenterades Helena Åkerberg Hammarström, ny regionchef från och med 10 februari.

Det blev slutligen en del samtal om slakt och utbetalningar av EU-stöd.