På agendan stod det fortsatta arbetet med livsmedelsstrategin och det kommande arbetet med den nya regionala utvecklingsstrategin. Diskussionerna kretsade bland annat kring byggnation på åkermark, offentlig upphandling och kompetensförsörjning.

- Det var många samtalsämnen och ett stort intresse för lantbrukets betydelse och att öka förutsättningar för kompetensförsörjning till näringen, säger Anita Boman Daniels, regionordförande för LRF Dalarna.

Under dagen fick politiker och tjänstemännen även en rundtur på bröderna, Erik och Martin Bengtssons företag, Sundborns Lantbruk.

- De fick se gården och djurstallar och företagets satsning på en solcellsanläggning.

I samband med mötet ville LRF Dalarna också ”sträcka ut en hand” till regionens alla politiker, berätta om organisationens arbete, varför det är viktigt med lokal mat och se till att få en bättre dialog mellan de regionala politikerna och LRF inför framtiden.

- Vi behöver en bra strategi för ett klara av en framtida omställning och för att få ett hållbart samhälle med energi- och livsmedelsförsörjning samt en beredskap vid en eventuell kris.

 

Region Dalarna uttryckte också en önskan att jobba vidare med frågorna, som exempelvis rör byggnation på åkermark, ut mot kommuner och visade ett intresse för att arrangera en dag för att sätta fokus på ämnet, tillsammans med Länstyrelen och länets kommuner.

- Det fanns också en efterfrågan på vuxenutbildningar inom näringen, då det idag saknas i länet.

Dagen på Sundborns Lantbruk arrangerades som en del av det arbete som LRF:s kommungrupper i Dalarna arbetar med.

- Våra kommungrupper gör ett viktigt jobb med att informera tjänstemän och politiker i länet i frågor som rör gröna näringen. Det gör också att vi får tät dialog som är viktig och vi har även möjlighet att påverka på en lokal nivå, säger Anita.