Motion 1:

Grön Infrastruktur - pausas

Motion 2:

Djurrättsrelaterad brottslighet

Motion 3:

Arbetsmiljö och säkerhet för landsbygdsföretagare

Motion 5:

Avgift för virkesupplägg

Motion 6:

Bevarande av betesmarker

Motion 7:

Anläggande av banor för höghastighetståg

Motion 8:

Lantmäteriets långa handläggningstider och orimligt höga kostnader

Motion 9:

Lägre medlemsavgift för pensionärer

Motion 10:

Minska exploatering av jordbruksmark

Motion 11:

Aktivera och uppgradera LRF:s mineralpolicy