Ett av kriterierna för årets utmärkelse var "en modern lokalavdelning" och av de sju medlemmar i lokalavdelnings-styrelsen är fyra yngre, något som ökar moderniseringen av lokalavdelningen och det är något som regionstyrelsen vill premiera.   

Under året genomförs även ett flertal aktiviteter, bland annat ”Mat Runt Siljan och ”Bonde i butik. Representanter ur styrelsen sitter också med i miljö-och byggnadsnämnden.  

Under fältvandringen - som sträckte sig över hela Rättviks kommun - tittade deltagarna på spannmål, både vår- och höstsäd samt Rättviksärt. Vandringen avslutades i Söderås där gruppen tittade på höstkorn som fläckvis hade övervintrat.